תקנון אתר ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר אופידוקס (להלן: "האתר") המופעל על ידי  חברת 'אופידוקס' ח.פ 516329687 מכתובת תל אביב הפלך 7 (להלן: "הנהלת האתר" ו/או "החברה").

כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו.

 1. מבוא:

  • החברה זכאית על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת, לשנות את התקנון מעת לעת כמו כן את תנאי השימוש האתר, את מחירי השירותים, תוכן האתר, וכל מה שתמצא לנכון לרבות שינוי או הפסקת פעילות חלק משירותי האתר או כלל שירותי האתר, על המשתמש האחריות להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר.
  • גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכם משפטית מחייבת לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר.
  • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
  • השירותים באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  • עצם הזמנת שירותים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר. כל ביצוע פעולה או הזמנת שירות באתר הינו בהתאם להסכמה מוחלטת של המשתמש לכל התנאים המופיעים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתקפו של תקנון זה ותחולתו על המשתמש.
  • הנהלת האתר מסירה מעליה כל אחריות מהתכנים הנכתבים באתר או מהשימוש בהם והשלכותיהם.

 

 1. ויתור על סודיות רפואית

  • העברת המסמכים רפואיים כחלק מתהליך התרגום מעניקה לנו הרשאה לקרוא ולעבד את המידע הרפואי שהוכנס על ידך.
  • עליך לוודא כי אתה מורשה לשתף את המידע הרפואי באופן ציבורי ולא יהיו לך הגבלות חוקיות המונעות ממך למסור, להעביר או להשתמש במידע הרפואי שאתה מספק.
  • אנו לא אחראים לשימוש לא נכון או לחשיפת מידע רפואי סודי כתוצאה מפעולות שלך או של צדדים שלישיים.
  • בעת השימוש בשירותי התרגום של האתר, אתה מתחייב כי לא תעביר חומר רפואי אשר לא רלוונטיים לך או שאינך מורשה להעבירו.
  • בהגשת המידע רפואי לתרגום, אתה מסכים ומאשר את הוראות סעיף זה ואת הוויתור על סודיות המידע הרפואי שלך. אין לך זכות להציב טענה או להגיש תביעה ביחס לחשיפת המידע הרפואי שהוגש לתרגום לאחר מכן.

 

 1. השירותים:

  • האתר מאפשר הזמנת שירותי תרגום מסמכים רפואיים מאנגלית לעברית ומעברית לאנגלית.
  • ניתן להזמין שירותים ישירות באמצעות האתר בהתאם לזמינות.
  • ניתן לשלם עבור שירותי האתר באמצעות כרטיס אשראי / PAYPAL בכפוף לאישור הנהלת האתר.
  • מחיר השירותים הינם כולל מע"מ כחוק.
  • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירותיה בכל עת.
  • הזמנה תתאפשר למי שברשותו חשבון בנק פעיל ו/או בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף והינו בעל תיבת דואר אלקטרוני אשר כתובתה תינתן בעת הרכישה באתר. קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה באתר.
 1. אבטחת מידע ופרטיות:

  • הנהלת האתר, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם הנהלת החברה לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים.
  • תוכן השירות וחשיפת מידע אישי במהלך השירות, לעולם לא ייחשפו לאדם אחר או כל גורם ללא אישור בכתב מהלקוח אלא במקרה והלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. או עשה שימוש בשירותים הניתנים ע"י החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  • הנהלת האתר מחויבת לפרטיות שלך ופרטיות זו הינה בראש סדר העדיפויות שלנו.
  • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
  • באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.
  • האתר מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר.
  • במקרה של שימוש לרעה, הנהלת האתר תפעל נגד כל פעילות בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.
  • באישור תקנון זה הינך מסכים לכך שהחברה תהא רשאית לפנות אליך בפקס, טלפון, דואר אלקטרוני, הודעה אלקטרונית בכתב ו/או בע"פ ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים, ניוזלטר, עדכוני בלוג וכיו"ב. הסכמה זו ניתנת לביטול על ידך בכל עת על ידי מסירת הודעת לחברה כי אינך מעוניין בכך. בעת ביצוע פעולות באתר הינך נותן את הסכמתך לקבלת פניות כאמור לעיל. על אף האמור בסעיף 3.2 החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים של המשתמשים באתר, ללא זיהוי לקוח ספציפי, לצרכי ניתוח סטטיסטי ו/או מכירתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 1. Cookies:

  • כדי להקל על לקוחותינו, החברה משתמשת בעוגיות (Cookies) ובכך חוסכת מהלקוחות להזין את פרטיהם האישיים בכל ביקור. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב ל- Cookies.
 1. רכישות ותשלומים

  • ביצוע פעולת תשלום באתר, יעשה באמצעות כרטיס אשראי ע"י בעל כרטיס האשראי.
  • המחירים המוצגים באתר הינם המחירים הסופיים של השירות לרבות רכיב המע"מ ולרבות רכיב משלוח איסוף הבדיקה אשר יוצג בשלב הרכישה הסופי שלפני התשלום. עלות המוצרים באתר מוצגת בתוספת מע״מ כחוק.
  • התשלומים באתר מבוצעים כנגד חשבונית מס וקבלה חתומים דיגטלית, ומאושרים ע״י מס הכנסה.
 1. ביטולים ושינוי סוגי השירותים:

  • מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטל עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
  • החברה מתחייבת לספק את תרגום המסמכים לכל המאוחר עד 7 ימי עסקים מרגע קבלת התשלום. במידה ולא יתאפשר לספק את התרגום בזמן זה, תעדכן החברה את הלקוח אשר יהיה רשאי על פי שיקול דעתו לבטל את העסקה, במקרה זה החברה תימנע חיוב כרטיס האשראי או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
  • ניתן לבטל שירות אשר נקבע עבור לקוח בכל עת, ובתנאי כי הלקוח יידע את הנהלת האתר לגבי בקשת הביטול לאחר הזמנת המוצר ובלבד שלא התחילו לעבוד על תרגום המסמכים.
  • לא ניתן לקבל החזר כספי עבור שירותים אשר סופקו.
  • החברה תהא רשאי לבטל אספקת הזמנה למשתמש וזאת בהתראה של 24 שעות מרגע קבלת ההזמנה. במקרה כזה לא יעמוד למשתמש כל טענה כלפי האתר.
  • הודעה על ביטול או הפסקה מצד החברה תימסר למשתמש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים ככל ששולם.
 1. מדיניות משלוחים:

  • עצם הזמנת שירותים באתר מהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה והלקוח מאשר את שליחת פענוח הבדיקה לכתובת המייל שתסופק מצד הלקוח בזמן ההזמנה.
 1. קניין רוחני:

  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הכוללים זכויות יוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו הינן רכושה הבלעדי של הנהלת האתר.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מהאתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הנהלת האתר.
 1. דין וסמכות שיפוט:
  • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בתל אביב תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.
 1. יצירת קשר:

  • לכל שאלה ופנייה ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר בטלפון 050-9990461 או במייל Gal@opidocs.co.il בשעות הפעילות של האתר.