סקירת ספרות רפואית – חשיפה לממסים ארומטיים וסרטן שלפוחית השתן

שיתוף הכתבה:

חשיפות תעסוקתיות וסרטן שלפוחית השתן

האם יש קשר סיבתי בין חשיפה תעסוקתית בבתי זיקוק לממסים ארומטיים לסוגיהם (נפט גולמי, דיזל, קרוסין, מזוט, נפטא, טולואן, קסילן וכו') ובנזן בפרט, ובין התפתחות סרטן שלפוחית השתן?


רקע

סרטן שלפוחית השתן הוא הסרטן הנפוץ ביותר במערכת השתן והסרטן הרביעי הנפוץ ביותר בגברים בעולם [1]. על פי ההערכות, במדינות מתועשות חשיפות תעסוקתיות אחראיות ל-20% ממקרי סרטן שלפוחית השתן [2,3]. בין המקצועות שקושרו לסרטן זה בצורה העקבית ביותר הינם עובדים בבתי זיקוק, וזאת עקב חשיפתם המוגברת לכימיקלים, מתכות, ממסים ארומטיים וחומרים נוספים [4,5].

סיכום הספרות בנושא

Benzene – סוג של ממס ארומטי מתנדף (volatile aromatic solvent) בעל שימושים רבים בתעשייה. בעוד הוא דורג סוכנות ה-IARC בקבוצה 1, כלומר, קרצינוגני בוודאות לבני אדם, הסוכנות סיכמה כי הספרות הקיימת היום לא מוכיחה קשר ודאי לסרטן מסוג שלפוחית השתן דווקא, שכן המחקרים בתחום קטנים ואינם עקביים [6].

Toluene – ממס מסוג Aromatic Hydrocarbon. חומר זה נספג היטב ובמהירות ברקמות הגוף דרך שאיפה, עיכול ובאופן חלקי דרך העור. חשיפה אקוטית לחומר זה עלולה להביא לסימפטומים סיסטמיים ונוירולוגיים, כאשר חשיפה אקוטית חמורה עשויה להוביל לקומה ומוות. חומר זה קושר למספר סוגי סרטן, וביניהם סרטן שלפוחית השתן (HR 1.2)[3].  עם זאת, סוכנות ה-IARC פרסמה שעקב חשיפות נסיבתיות בלתי נמנעות לחומרים נוספים במחקרים מסוג זה, Toluene סווג כחומר בדרגה 3 – חומר שלא ניתן לקבוע את רמת הקרצינוגניות שלו [7]. חשיפה לממסים ארומטיים נוספים מסוג aromatic hydrocarbons, הראו סיכון מוגבר לשלפוחית השתן אף הם (OR 1.2-.3.9)[3,8], אך לא סווגו בידי ה-IARC כקבוצה ולכן לא קיים מידע רשמי לגביהם.

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) – חומר הקיים בנפט ובדלק. על פי הספרות המקצועית בתחום חומר זה הוא אחד הגורמים התעסוקתיים הוודאיים המגבירים סיכון לסרטן שלפוחית השתן (9,10). מחקרים רבים עסקו בקשר זה, וחלקם אף הראו סיכון מוגבר גם לאחר התחשבות בעישון סיגריות כגורם מסכן (9). סווג לפי ה-IARC בקבוצה 1, קרצינוגני ודאי לבני אדם. עם זאת, לפי פרסומי הסוכנות הקשר האינדיבדואלי בינו ובין סרטן שלפוחית השתן לא הוכח בוודאות (11).

Crude oil and Major petroleum fuels – החשיפה האינדיבידואלית לתתי סוגים של דלקים (דיזל, קרוסין, דלק, ושמני דלק) דורגה כ-2B ומטה בידי סוכנות ה-IARC, כלומר, ייתכן שהחשיפה הספציפית לכל סוג הינה קרצינוגנית, אך לא ניתן לקבוע בוודאות לכאן או לכאן [12].

עם זאת, העבודה בבתי זיקוק לנפט ודלקים, הכוללת חשיפה לסוגים רבים של קרצינוגנים, נמצאה במחקרים רבים כמגבירת סיכון לסרטן שלפוחית השתן [4,5], ואף דורגה לפי סוכנות ה-IARC בקבוצה 2A, כלומר, ככל הנראה (Probably) קרצינוגנית לבני אדם (הסיכון הספציפי להתפתחות סרטן שלפוחית השתן לא הוגדר בקבוצה) [11,12].

 

המסקנה העולה מן הסקירה

לסיכום, חשיפות אינדיבידואליות לממסים ארומטיים ובנזן בפרט הראו הגברת סיכון להתפתחות סרטן שלפוחית השתן בחלק מהמחקרים אך לא מוגדרות אינדיבדואלית כקרצינוגניות ודאיות לשלפוחית השתן. עם זאת, נמצא שעבודה בבתי זיקוק, הכוללת חשיפה לסוגים רבים של קרצינוגניים אלה, הינה בעלת קשר חזק לסרטן זה ואכן מגבירה סיכון להתפתחותו.

סימוכין

 1. Cumberbatch MGK, Cox A, Teare D, Catto JWF. Contemporary Occupational Carcinogen Exposure and Bladder Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Oncol. 2015;1(9):1282–1290. doi:10.1001/jamaoncol.2015.3209
 2. Epidemiology and risk factors of urothelial (transitional cell) carcinoma of the bladder, UpToDate
 3. Hadkhale, K., Martinsen, J. I., Weiderpass, E., Kjaerheim, K., Sparen, P., Tryggvadottir, L., … & Pukkala, E. (2017). Occupational exposure to solvents and bladder cancer: A population‐based case control study in Nordic countries. International journal of cancer, 140(8), 1736-1746.‏
 4. Cordier, S., Clavel, J., Limasset, J. C., Boccon-Gibod, L., Le Moual, N., Mandereau, L., & Hemon, D. (1993). Occupational risks of bladder cancer in France: a multicentre case-control study. International Journal of Epidemiology, 22(3), 403-411.‏
 5. Aminian, O., Saburi, A., Mohseni, H., Akbari, H., Chavoshi, F., & Akbari, H. (2014). Occupational risk of bladder cancer among Iranian male workers. Urology annals, 6(2), 135.
 6. Loomis, D., Guyton, K. Z., Grosse, Y., El Ghissassi, F., Bouvard, V., Benbrahim-Tallaa, L., … & Straif, K. (2017). Carcinogenicity of benzene. The Lancet Oncology, 18(12), 1574-1575. https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-On-The-Identification-Of-Carcinogenic-Hazards-To-Humans/Benzene-2018
 7. International Agency for Research on Cancer (IARC). Re-evaluation of some organic chemicals, hydrazine and hydrogen peroxide. Volume 71, in IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, 1999. IARC: Lyon.     https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-On-The-Identification-Of-Carcinogenic-Hazards-To-Humans/Re-evaluation-Of-Some-Organic-Chemicals-Hydrazine-And-Hydrogen-Peroxide-Part-1-Part-2-Part-3–1999

 8. Cumberbatch, M. G. K., Jubber, I., Black, P. C., Esperto, F., Figueroa, J. D., Kamat, A. M., … & Catto, J. W. (2018). Epidemiology of bladder cancer: a systematic review and contemporary update of risk factors in 2018. European urology, 74(6), 784-795.‏
 9. Bonassi, S., Mfrlo, F., Pearce, N., & Puntoni, R. (1989). Bladder cancer and occupational exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons. International journal of cancer, 44(4), 648-651.‏
 10. Mastrangelo, G., Fadda, E., & Marzia, V. (1996). Polycyclic aromatic hydrocarbons and cancer in man. Environmental health perspectives, 104(11), 1166-1170.
 11. IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. (2010). Some non-heterocyclic polycyclic aromatic hydrocarbons and some related exposures. IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 92, 1.‏

  https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-On-The-Identification-Of-Carcinogenic-Hazards-To-Humans/Some-Non-heterocyclic-Polycyclic-Aromatic-Hydrocarbons-And-Some-Related-Exposures-2010

 12. International Agency for Research on Cancer. (1988). Occupational exposures in petroleum refining; crude oil and major petroleum fuels. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 45.‏

https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-On-The-Identification-Of-Carcinogenic-Hazards-To-Humans/Occupational-Exposures-In-Petroleum-Refining-Crude-Oil-And-Major-Petroleum-Fuels-1989

 

מאמרים ומידע נוסף