סקירת ספרות רפואית – קשר סיבתי בין עבודה בחקלאות למיאלומה נפוצה

שיתוף הכתבה:

האם ישנו קשר סיבתי בין החשיפה התעסוקתית המובנית במקצוע החקלאות לבין סיכון מוגבר להתפתחות מיאלומה נפוצה (Multiple Myeloma – MM) ?

רקע

להלן המחקרים הבולטים והעדכניים בנושא הקשר האפשרי בין מקצוע החקלאות לבין סיכון למיאלומה נפוצה. מלבד התייחסות לנתונים האפידמיולוגים, ישנה התייחסות לחומרים ספציפיים החשודים כקשורים להתפתחות המחלה.

סיכום הספרות בנושא

1. שם המאמר: Occupational exposure to pesticides and multiple myeloma in the AGRICAN cohort

תוכן המאמר: במחקר קוהורט שהקיף כ-155,192 מטופלים חקלאים (תוך התמקדות בשימוש בחומרי הדברה) ופורסם ב-2019 ב-Cancer Causes Control,  נמצאו כ-269 חולי MM. בניתוחים הסטטיסטיים נמצא כי ישנה קורלציה משמעותית סטטיסטית בין התפתחות MM לשימוש בחומרי הדברה על יבולים שונים (פירוט בטבלה המצורפת), עם עליה משמעותית בסיכון כאשר מדובר על תקופת זמן של מעל 20 שנה, וכמו כן קורולציה בין MM לשימוש במדבירי חרקים על חיות (HR 1.48, 95% CI 1.11, 1.98) [1].

2. שם המאמר: Multiple myeloma and farming. A systematic review of 30 years of research. Where next?

תוכן המאמר: במטא-אנליזה שהקיפה כ-30 שנות מחקר (מ-1970 עד 2007) בנושא, נמצא כי הסיכון ללקות ב-MM לאור עבודה כחקלאי עולה באופן משמעותי סטטיסטית (pooled odds ratio (OR) 1.39, 95% CI 1.18-1.65). ממצא זה כרוך בחשיפה לחומרי הדברה (OR 1.47), ל-DDT, לקוטלי צמחים (Herbicides), ולעבודה כחקלאי מעל 10 שנים. כמו כן צוינו במיוחד החשיפות ל-phenoxyacetics, chlorophenols וחשיפה לחיות משק [2].

3. שם המאמר: Multiple myeloma and exposure to pesticides: a Canadian case-control study

תוכן המאמר: במחקר שהקיף כ-342 חולי MM אל מול אוכלוסיית קונטרול, נמצאה קורלציה חיובית עבור בין MM לחשיפה תעסוקתית לקבוצת חומרי ההדברה מסוג "Carbamate" (OR 1.90, CI 1.11-3.27), וכן למדביר הפטריות Captan (OR 2.35, CI 1.03, 5.35), ולחומר Carbaryl (OR 1.89, CI 0.98-3.67). [3]

4. שם המאמר: IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides

תוכן המאמר: בספר מטעם ה-International Agency for Research On Cancer, שפורסם ב-2015, וכהתבסס על יותר מ-1000 מאמרים ומחקרים, נקבע כי גליפוזט (הנקרא בישראל "ראונדאפ" ומופיע ברשימות החומרים של המטופל הנדון) הינו ככל הנראה קרצינוגני (Group 2A). בהקשר MM, תואר כי שיעור ה-MM בקרב החשופים לגליפוזט הינו באופן ממוצע כפי 2 מהנורמה, בהתבסס על שלושה מחקרי Case-Control מארה"ב, קנדה וצרפת. [4]

המסקנה העולה מן הסקירה

על הספרות המובאות בסקירה זו, ישנו קשר סיבתי ברור בין מקצוע החקלאות, ובפרט בשימוש בחומרי הדברה וקוטלי צמחים למיניהם, לבין הסיכון להתפתחות מיאלומה נפוצה עד כדי פי 2 ביחס לאוכלוסייה הכללית. סיכון זה מודגם הן כמחקר אפידמיולוגי כללי, והן בשל חשיפה לחומרים ספציפיים כמתואר בסקירה.

סימוכין

[1]       S. Tual et al., “Occupational exposure to pesticides and multiple myeloma in the AGRICAN cohort,” Cancer Causes Control, vol. 30, no. 11, pp. 1243–1250, Nov. 2019.

[2]       C. Perrotta, A. Staines, and P. Cocco, “Multiple myeloma and farming. A systematic review of 30 years of research. Where next?,” J. Occup. Med. Toxicol., vol. 3, no. 1, p. 27, Nov. 2008.

[3]       P. Pahwa, C. P. Karunanayake, J. A. Dosman, J. J. Spinelli, H. H. McDuffie, and J. R. McLaughlin, “Multiple Myeloma and Exposure to Pesticides: A Canadian Case-Control Study,” J. Agromedicine, vol. 17, no. 1, pp. 40–50, Jan. 2012.

[4]       K. Z. Guyton et al., “Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate,” Lancet Oncol., vol. 16, no. 5, pp. 490–491, May 2015.

 

מאמרים ומידע נוסף