סקירת ספרות לצורך אקדמי

צריך להגיש מאמר? רוצה לבצע בדיקת ייתכנות לכתיבת מאמר סקירה? צריך להכין עבודה אקדמית? מעוניין בסקירת ספרות לצרכים אישיים אחרים?

עובדי אופידוקס העורכים את סקירות הספרות מגיעים מרקע רפואי מחקרי ומנוסים בחיפוש ואיתור ספרות רלוונטית ובסיכומה. נבצע סקירה מותאמת אישית על בסיס הצורך שלך.

לשם סקירת הספרות הצוות הרפואי שלנו נעזר במקורות הידועים כדוגמת  PUBMED, EBSCO, Embase, Medline, UpToDate  ודומיהם. בנוסף, אנו משתמשים בספרי רפואה בתחומי ההתמחות השונים, בכתבי עת ספציפיים הרלוונטיים לכל תחום וכן בהנחיות הגורמים הרשמיים השונים בארץ ובעולם. אין מקור רפואי שאין לחברת אופידוקס גישה אליו.

סקירה לצורך אקדמי מבוצעת בהתאמה אישית, לשם מענה מדויק על הצורך שלשמו מבוצעת הסקירה. סקירה מהימנה תלויה בחיפוש שיטתי שיאפשר לכלול בתוכה את כלל הספרות הרלוונטית. עריכת סקירה שיטתית כרוכה בתהליך חיפוש מורכב שנועד לנסות לאתר את מירב המחקרים בנושא הסקירה. בשל מורכבות הנושא, סקירות לצורך אקדמי מבוצעות במספר שלבים.

בשלב הראשון של הסקירה מבוצע אפיון של מילות החיפוש ומאגרי המידע הרלוונטיים ומבוצעת סקירה שיטתית של המאמרים הרלוונטיים בהתאם, כאשר כל חיפוש יכלול לפחות את שלושת המאגרים: PUBMED + MEDLINE + EMBAS . בנוסף, החיפוש יכלול מאגרים נוספים בהתאם לנושא הסקירה. לאחר איתור ראשוני של החומרים הרלוונטיים, מתבצעת סריקה שטחית וניפוי ראשוני, המבוססת על קריאת התקצירים בראשית המאמרים (abstracts) וניפוי במצב של חוסר התאמה. על בסיס המתקבל בשלב זה, נכתוב סיכום כללי של החומרים שאותרו בהתאם להיקף החומר. מכאן, ההתקדמות לשלב הבא היא כתלות בצורך הספציפי שלשמו בוצעה הסקירה.

השלב השני כולל בפועל מספר תתי שלבים, ביניהם ניפוי משני והערכת איכות של המאמרים שהתקבלו, קריאה מעמיקה של המאמרים הרלוונטיים, איסוף המידע הרלוונטי וארגון המידע. כל אלו יבוצעו באופנים שונים בהתאם לצורך שלשמו בוצעה הסקירה ובהתאם לבקשת הלקוח.

צרו איתנו קשר

מקצועיות

חיזוק חוות הדעת

הפחתת שיעור הטעויות

חיסכון משמעותי בזמן והגדלת נפח העבודה