השתלשלות אירועים ופרשת המקרה

ייתכן ובתיק רפואי ומשפטי יהיו עשרות, מאות ואף אלפי מסמכים אשר מתארים את המקרה הרפואי, את השתלשלות האירועים ואת עברו הרפואי של המטופל. יתרה מכך, ייתכנו מקרים המתפרסים על פני שנים רבות או לחלופין, מקרים סבוכים מבחינה רפואית, הדורשים סדר וארגון של כלל הסיפור הרפואי בתיק על מנת להבין כיצד להתקדם או בשביל ליצור חוות דעת ברורה ומסודרת.

קריאה וסיכום של החומר הנ"ל יכולה לארוך זמן רב שאינו הכרחי לצורך כתיבת חוות הדעת עצמה או הבנת המקרה ובירור הרשלנות.

השירות שלנו –סיכום פרשת המקרה בתיק

הצוות הרפואי שלנו יתמצת עבורך את ההשתלשלות במקרה רפואי, אנו נסכם את התיק הרפואי ליצירת פרשת המקרה וההשתלשלות האירועים מתוך החומר הרפואי בהתאם למקרה הנידון – על מנת שניתן יהיה לבחון את המקרה ואת העבר הרפואי של המטופל בצורה מהירה ויעילה ולהתקדם לחוות דעת בקלות, מבלי לעבור על מאות או אלפי עמודים.

איך אנחנו עושים את זה עבורך?

אנו נקבל את התיק הרפואי ואת הדגשים שלך בהתאם לסיפור המקרה, ונייצר מסמך המסכם את השתלשלות האירועים וכן את הרקע הרפואי הרלוונטי בהתאם לרצף הזמנים הכרונולוגי, בצורה מסודרת וברורה ועם הפניה למספרי העמודים מהם התיעוד נלקח. כך, ניתן להבין בקלות את סיפור המקרה המלא, ללא צורך במעבר על כלל העמודים בתיק. באם יש צורך לחדד או להעמיק בנושא מסוים, ניתן בקלות וביעילות לעבור לעמוד הרלוונטי בתיק.

כחלק מהיותנו חברה מ'קבוצת ד"ר פרישמן', קבוצה מובילה בעולם המשפט והרפואה – יש לנו ניסיון רב ובאמתחתנו מאות השתלשלויות שביצענו עבור מקרים מורכבים יותר ומורכבים פחות, כל זאת על מנת לייעל את עבודת הרופא בצורה מקצועית ויעילה כך שלא יצטרך לבזבז זמן רב על כל תיק. 

מבחינת סודיות רפואית?

ישנו עורך דין צמוד המלווה את החברה. בתחילת העבודה אנו חותמים מולך על הסכם סודיות וכלל העובדים בחברה חתומים על הסכמי סודיות ומודעים לחשיבותם.

בנוסף, ישנו יועץ אבטחה שמלווה את החברה, כלל המערכות הדיגיטליות עומדות בתקני אבטחה החמורים ביותר לשם שמירה על חומר רפואי וישנו ארכיון נעול לשם שמירת החומר רפואי הפיזי.

צרו איתנו קשר

מקצועיות

חיזוק חוות הדעת

הפחתת שיעור הטעויות

חיסכון משמעותי בזמן והגדלת נפח העבודה