סקירת ספרות רפואית – קשר בין מקצוע הספרות לבין סרטן ריאה מסוג אדנוקרצינומה?

שיתוף הכתבה:

האם ישנו קשר סיבתי בין מקצוע הספרות או חומרים אליהם נחשפים ספרים, לבין סרטן ריאה מסוג אדנוקרצינומה?

רקע

להלן המחקרים הבולטים והעדכניים בנושא הקשר בין סרטן ריאה וחשיפה תעסוקתית כספרית \ מעצבת שיער. מלבד התייחסות לנתונים האפידמיולוגים, ישנה התייחסות לחומרים ספציפיים הידועים כקרצינוגנים (חומרים המעודדים היווצרות סרטן).

סיכום הספרות בנושא

1. שם המאמר: Risk of cancer among hairdressers and related workers: a meta-analysis

תוכן המאמר: במטא-אנליזה שהקיפה כ-247 מחקרים ופורסמה ב-2009 ב-International Journal of Epidemiology, נמצא כי הסיכון לחלות בסרטן ריאה בקרב ספרים הינו פי 1.27 מהאוכלוסייה הכללית. סיכון זה אף מוגבר מעט בקרב נשים, ושמור גם בקרב אוכלוסיית הלא מעשנים. במאמר ניתנה התייחסות לקרצינוגנים שנאסרו לשיווק בשנות ה-70 (2,4-diaminotoluene and 2,4-diaminoanisole) ומצוין כי התוצאות הנ"ל אינן מושפעות באופן מהותי מהוצאת המחקרים שהכלילו חומרים אלו [1].

 

2. שם המאמר: Lung Cancer Risk Among Hairdressers: A Pooled Analysis of Case-Control Studies Conducted Between 1985 and 2010

תוכן המאמר: בסקירה שפורסמה ב-American Journal of Epidemiology בשנת 2013, נסקרו 16 מחקרים מסוג Case Control ממדינות שונות ברחבי העולם, ונמצא כי הסיכוי לסרטן ריאה בקרב ספריות (נשים) היה פי 1.12 כאשר נעשה תקנון לעישון, ופי 1.65 ללא תקנון לעישון [2].

 

3. שם המאמר: Occupational Exposures of Hairdressers and Barbers and Personal Use of Hair Colourants; Some Hair Dyes, Cosmetic Colourants, Industrial Dyestuffs and Aromatic Amines

תוכן המאמר: בספר זה מטעם ה-International Agency for Research on Cancer שעודכן בשנת 2010, נסקרו החומרים בעלי הפוטנציאל להיות קרצינוגניים בהם משתמשים במקצוע הספרות, ונכתב כי נמצאו עדויות להגברת סיכון לסרטן ריאה בכ-20-40% אם כי ללא תקנון לעישון. מבין החומרים הבולטים שסוכמו כקרצינוגנים או ככל הנראה קרצינוגנים [3]:

  • 4-Aminobiphenyl
  • Auramine
  • Benzidine (and Dyes metabolized to Benzidine)
  • 4,4-Methylenebis(2-chloroaniline)
  • 2-Naphthylamine
  • ortho-Toluidine
  • 4-Chloro-ortho-toluidine
  • תהליך ייצור הצבע מגנטה

 

4. שם המאמר: Cancer risks in hairdressers: Assessment of carcinogenicity of hair dyes and gels

תוכן המאמר: במחקר שהקיף כ-39 אלף נשים וכ-7000 גברים מתחום העיצוב שיער בשבדיה, ועקב אחרי התחלואה בסרטן בקבוצה זו במשך כ-39 שנים, נמצא סיכון מוגבר באופן מובהק ללקות בסרטן ריאה הן בקרב נשים והן בקרב גברים (Standardized Incidence Ratio של 1.38 ו-1.35 בהתאמה) וסוכם כי ככל הנראה מדובר בחשיפה תעסוקתית עם מרכיב של עישון (בקוהורט ספציפי זה) [4].

המסקנה העולה מן הסקירה

על הספרות המובאות בסקירה זו, ישנו קשר ברור בין החשיפה הכרוכה במקצוע הספרות \ עיצוב השיער, לבין סיכון מוגבר להתפתחות סרטן ריאה. סיכון זה מודגם הן בקרב נשים באופן כללי והן בקרב נשים שאינן מעשנות. ישנה בנוסף התייחסות לחומרים הידועים כקרצינוגניים המפורטים באופן מלא בספר המצורף לסקירה.

סימוכין

[1]       B. Takkouche, C. Regueira-Méndez, and A. Montes-Martínez, “Risk of cancer among hairdressers and related workers: A meta-analysis,” Int. J. Epidemiol., vol. 38, no. 6, pp. 1512–1531, Sep. 2009.

[2]       A. C. Olsson et al., “Lung cancer risk among hairdressers: A pooled analysis of case-control studies conducted between 1985 and 2010,” in American Journal of Epidemiology, 2013, vol. 178, no. 9, pp. 1355–1365.

[3]       F. Lyon, “IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans VOLUME 99 Some Aromatic Amines, Organic Dyes, and Related Exposures,” 2010.

[4]       K. Czene, S. Tiikkaja, and K. Hemminki, “Cancer risks in hairdressers: Assessment of carcinogenicity of hair dyes and gels,” Int. J. Cancer, vol. 105, no. 1, pp. 108–112, May 2003.

 

 

מאמרים ומידע נוסף